Voorwaarden

Aansprakelijkheid BestBod.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op bezoekers die BestBod.nl gebruiken.

Door gebruik te maken van de BestBod.nl website gaat de bezoeker akkoord met de onderstaande voorwaarden en kennisgevingen. BestBod.nl behoudt zich het recht voor om deze pagina met voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

BestBod.nl

BestBod.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. BestBod.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Thuiswinkelwaarborg

Een groot aantal aangesloten webwinkels dragen een kenmerk; het Thuiswinkel Waarborg keurmerk, het SGR, het ANVR keurmerk, dat door de betreffende brancheorganisaties verstrekt zijn. Deze keurmerken geven aan dat een webwinkel aan bepaalde voorwaarden voldoet, het geeft echter nooit de garantie dat de uitvoering van een bestelling perfect verloopt. BestBod.nl is hiervoor dan ook niet aansprakelijk te stellen.

Foutieve informatie

BestBod.nl toont producten, diensten en deals van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan BestBod.nl. BestBod.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. BestBod.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

Conflicten

BestBod.nl maakt geen onderdeel uit van een transactie tussen bezoeker/consument en aanbieder, BestBod.nl verwijst slects door en maakt bezoekers opmerkzaam op aanbiedingen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Het auteursrecht van deze site berust bij BestBod.nl. Het auteursrecht van de aangeboden informatie voor zover niet geproduceerd door BestBodligt bij de aanbieders en partners van BestBod. De website van BestBod.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van BestBod.nl. De website van BestBod.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan BestBod.nl, zulks ter beoordeling van BestBod.nl.