BestBod.nl

Hoe werkt het?

Een uitleg hoe BestBod.nl werkt
Zoek, vergelijk, kijk en klik

Zoek, vergelijk, kijk en klik

BestBod.nl heeft een groot aantal vergelijkers en zoekers voor jou verzameld. Deze vergelijkers en zoekers zijn per branche, product en dienst verschillend. Tevens doen er bij de verschillende vergelijkers en zoekers ook verschillende leveranciers mee. In totaal werken we samen met meer dan 60 bedrijven die hun diensten aanbieden.

In de vergelijkers en de zoekers komen tal van producten en diensten bij elkaar. In een overzicht klik je snel door naar het aanbod van de verschillende leveranciers.

Koop je een product of sluit je een dienst af nadat je via een vergelijker of zoeker van BestBod.nl bij een leverancier aangekomen bent? Dan krijgt BestBod.nl een kleine vergoeding voorhet doorverwijzen.

Diensten van BestBod.nl

Diensten van BestBod.nl

BestBod.nl biedt een verzamel-, vergelijkings- en zoekdienst aan. BestBod.nl verwijst slechts door naar andere partijen waar een product gekocht kan worden of een dienst afgenomen kan worden. BestBod.nl is dus zelf geen verkoper en maakt in die zin geen onderdeel van een transactie uit.

Ook de DagDeals worden aangeboden door partners en bedrijven. Ook bij DagDeals verwijst BestBod.nl door naar de verkopende partij.